Book Open Access Open Access Peer Reviewed Peer Reviewed Translation Reviewed Translation Reviewed 6229 view(s) 6229 view(s) 6229

Umacnianie sprawiedliwości

Article

Polski przekład „Umacniania sprawiedliwości”, czyli specjalnego numeru internetowego czasopisma „Lateral” pod redakcją Janelle Reinelt i Marii Estrady-Fuentes (2016), przynosi wgląd w to, w jaki sposób kwestie związane z performansem penetrują różne obszary związane z pracą na rzecz umacniania sprawiedliwości dla osób w słabszym i niestabilnym położeniu: od działań agencji rządowych i organizacji pozarządowych po polityczny kontekst porządku prawnego oraz sposoby, w jakie doświadczenia pokrzywdzonych osób reprezentowane są w sztuce, mediach i przestrzeni publicznej.

W różnorodnych gatunkowo tekstach autorzy i autorki prezentują szeroki przekrój inicjatyw i doświadczeń związanych z kwestiami sprawiedliwości w stosunku do m.in. ofiar handlu ludźmi, imigrantów, byłych partyzantów oraz osób w trudnym położeniu materialnym z perspektywy zarówno historycznej, jak i w odniesieniu do aktualnej sytuacji w różnych rejonach świata. Na podstawie konkretnych przykładów teksty w fascynujący sposób ukazują, jak przebiegają granice i napięcia pomiędzy wyżej wymienionymi obszarami aktywizmu, legislacji i reprezentacji oraz jak wzajemnie na siebie wpływają.

Content image