Book 1184 view(s) 1184 view(s) 1184

Kronika działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu 1990–1996

Keywords

Grotowski Institute działalność kulturalna dokumentacja działalności

Article

Okładka kroniki działalności Ośrodka Grotowskiego w latach 1990-1996

Okładka kroniki działalności Ośrodka Grotowskiego w latach 1990-1996

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych dostępna jest na stronie: www.grotowski.net.