Book Translation Reviewed Translation Reviewed 1202 view(s) 1202 view(s) 1202

Kronika działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu 1990–1994

Keywords

Grotowski Institute Jerzy Grotowski działalność kulturalna dokumentacja działalności

Article

Okładka kroniki działalności Ośrodka Grotowskiego w latach 1990-1994

Okładka kroniki działalności Ośrodka Grotowskiego w latach 1990-1994