Article Open Access Open Access Peer Reviewed Peer Reviewed Translation Reviewed Translation Reviewed 2478 view(s) 2478 view(s) 2478

Blogi. Doniesienia z Delhi

Article

Od redakcji: W lutym 2016 roku na kampusie Uniwersytetu im. Jawaharlala Nehru (UJN) odbywała się długotrwała walka, w której studenci i wspierający ich wykładowcy wystąpili przeciwko prawicowemu rządowi premiera Narendry Modiego i administracji uniwersytetu. Sprawa protestujących rezonuje z zagadnieniem umacniania sprawiedliwości, które napędza ten numer. Poprosiliśmy jedną doświadczoną wykładowczynię i jednego początkującego naukowca, by podzielili się tutaj swoimi blogiem na temat tych wydarzeń.

J.R. i M.E.F.